สอบถามเพิ่มเติม X

Insurance

ประกัน

คลิกเพื่อดูใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล
Our Products


ซีไอเอ็มบี ไทย มอร์เกจ โพรเทคชั่น พลัส
จุดเด่น

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1-30 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยความคุ้มครองลดหลั่นสอดคล้องกับภาระหนี้ที่ ลดลง


เหมาะกับใคร
ลูกค้าที่กู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลักของครอบครัว
เป็นบ้านหลังแรกและแบกรับภาระหนี้สินคนเดียว
ตั้งใจให้บ้านเป็นมรดกให้กับลูกหลาน

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย มอร์เกจ โพรเทคชั่น
จุดเด่น

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1-30 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยความคุ้มครองลดหลั่นสอดคล้องกับภาระหนี้ที่ ลดลง


เหมาะกับใคร
ลูกค้าที่กู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลักของครอบครัว
เป็นบ้านหลังแรกและแบกรับภาระหนี้สินคนเดียว
ตั้งใจให้บ้านเป็นมรดกให้กับลูกหลาน

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย มอร์เกจ โพรเทคชั่น (ทุนคงที)
จุดเด่น

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1-15 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

คุ้มครองภาระหนี้คงค้างด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา โดยคุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทุกกรณี


เหมาะกับใคร
ลูกค้าที่กู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลักของครอบครัว
เป็นบ้านหลังแรกและแบกรับภาระหนี้สินคนเดียว
ตั้งใจให้บ้านเป็นมรดกให้กับลูกหลาน

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย มอร์เกจ โพรเทคชั่น (ทุนคงที) พลัส
จุดเด่น

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1-15 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

คุ้มครองภาระหนี้คงค้างด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา โดยคุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทุกกรณี


เหมาะกับใคร
ลูกค้าที่กู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลักของครอบครัว
เป็นบ้านหลังแรกและแบกรับภาระหนี้สินคนเดียว
ตั้งใจให้บ้านเป็นมรดกให้กับลูกหลาน

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย โอดี โพรเทคชั่น พลัส
จุดเด่น

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1-7 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี (จากการเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ) คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ธุรกิจ SME และต้องการใช้เงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจ
ลูกค้าที่มีธุรกิจหลักของครอบครัว
ลูกค้าที่ไม่มีเงินเก็บหรือเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย โอดี โพรเทคชั่น
จุดเด่น

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1-7 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี (จากการเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ) คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ธุรกิจ SME และต้องการใช้เงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจ
ลูกค้าที่มีธุรกิจหลักของครอบครัว
ลูกค้าที่ไม่มีเงินเก็บหรือเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย แคช โพรเทคชั่น พลัส
จุดเด่น

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1-7 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี (จากการเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ) คุ้มครองกรณีทุกพพลภาพถาวรสิ้นเชิง


เหมาะกับใคร
ลูกค้าที่ไม่มีเงินเก็บหรือเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
ลูกค้าที่ไม่ต้องการให้หนี้สินของตนเองเป็นภาระให้ครอบครัว

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย แคช โพรเทคชั่น
จุดเด่น

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1-7 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี (จากการเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ) คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง


เหมาะกับใคร
ลูกค้าที่ไม่มีเงินเก็บหรือเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
ลูกค้าที่ไม่ต้องการให้หนี้สินของตนเองเป็นภาระให้ครอบครัว

Download File
FAQ
ใครควรทำประกันคุ้มครองสินเชื่อระหว่างผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม
ถ้าไม่ทำประกันมีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อหรือไม่
แบบประกันคุ้มครองสินเชื่อแบบไหนนำไปลดหย่อนภาษีได้
ไม่มีภาระหนี้กับทางธนาคารกรมธรรม์จะต้องทำอย่างไร
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth