สอบถามเพิ่มเติม X

Insurance

ประกัน

คลิกเพื่อดูใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล
Our Products


ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 10/1
จุดเด่น

ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองถึง 10 ปี ได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 130% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

การันตีผลตอบแทนขั้นต่ำ 1% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ทุกปี มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุน ของบริษัทฯ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยระยะสั้น
ผู้ที่ต้องการได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นแต่กลัวความเสี่ยง
ผู้ที่ไม่ต้องการตรวจสุขภาพ
ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิเรื่องลดหย่อนภาษี

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 90/90
จุดเด่น

คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี

สามารถเลือกความคุ้มครองได้ขั้นต่ำ 8 เท่าของของเบี้ยประกันภัยหลัก (ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 49 ปี)

การันตีผลตอบแทนขั้นต่ำ 4% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ในปีแรก โอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุน ของบริษัทฯ


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยน้อย คุ้มครองสูง
ผู้ที่ต้องการได้รับผลตอบแทนที่สูงมากกว่ากรมธรรม์ปกติ
ผู้ที่ต้องการได้รับความคุ้มครองยาวนานและสามารถปรับ เพิ่ม/ลด ความคุ้มครองได้
ผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นจากการถือกรมธรรม์
ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิเรื่องลดหย่อนภาษี

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/1
จุดเด่น

รับโบนัสพิเศษ 0.25% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป

ชำระเบี้ยครั้งเดียว รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


เหมาะกับใคร
เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
ผู้ที่ต้องการมีความยืดหยุ่นทั้งในเรื่องทุนประกันชีวิตและเบี้ยประกัน
ผู้ที่ไม่ต้องการตรวจสุขภาพ
ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองควบคู่กับการลงทุน
ผู้ที่ต้องการได้รับผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่าประกันชีวิตแบบดั้งเดิม
ผู้ที่ต้องการความโปร่งใสในเรื่องค่าใช้จ่าย

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย ยูนิต ลิงค์ 99/99
จุดเด่น

รับโบนัส 0.25% ต่อปี ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป

ชำระเบี้ยประกันและรับความคุ้มครองถึงอายุอายุ 99 ปี

การสามารถใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) ได้อัตโนมัติโดยยังได้รับความคุ้มครองอยู่ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปี


เหมาะกับใคร
เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
ผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยน้อย คุ้มครองสูง
ผู้ที่ต้องการได้รับผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่าประกันชีวิตแบบดั้งเดิม
ผู้ที่ต้องการได้รับความคุ้มครองยาวนานและสามารถปรับ เพิ่ม/ลด ความคุ้มครองได้
ผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นจากการถือกรมธรรม์
ผู้ที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการเลือกกลุ่มกองทุนในการลงทุนได้

Download File
FAQ
แบบประกัน Universal Life ต่างกับ แบบประกัน Unit Linked อย่างไร
ใครบ้างที่เหมาะกับประกันชีวิตควบการลงทุน
แบบประกัน Universal Life คืออะไร
แบบประกัน ยูนิตลิงค์ คืออะไร
จุดเด่นของแบบประกันยูนิตลิงค์คืออะไร
เบี้ยประกันของแบบประกันยูนิตลิงค์ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดหรือไม่
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth