สอบถามเพิ่มเติม X
About us

Our wealth Products’ History

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีความเชี่ยวชาญและรู้ลึกในตลาดการเงินการลงทุน ทั้งยังมีความโดดเด่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสรรตามความเสี่ยงที่รับได้ และได้มีการออกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ เช่น พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้บริษัทเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนได้ทั้งตลาดแรก (Primary Bond) ที่ประมูลหรือซื้อจากผู้แทนจำหน่ายหรือบริษัท และตลาดรอง (Secondary bond) ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายเปลี่ยนมือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture) เน้นคุ้มครองเงินต้น ทั้งอ้างอิงกับปัจจัยต่างๆ บริการซื้อขายกองทุนรวม (Mutual Fund) ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน (FX) บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน (Wealth Advisory Services) และนายหน้าการลงทุนและรับฝากสินทรัพย์การลงทุน (Investment Agent& Custodian Services)

เราให้ความสำคัญกับการให้บริการที่เข้าถึงความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละรายและใส่ใจผลประโยชน์ของลูกค้า
AWARDS

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ไขกุญแจความสำเร็จธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ด้วยการเป็นที่ปรึกษานำเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ์และบริการครอบคลุมตอบโจทย์ความต้องการผลตอบแทนและความเสี่ยงครบมิติ ตามแบบฉบับของคุณ

BANK OF THAILAND
THOR Pioneer 0/0
The Asset Asian Awards 2020
Best Bank for Investment Solutions, Equity, Rates and Credit 0/0
Gallery


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth