สอบถามเพิ่มเติม X

Offshore Product

ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ นักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่า และเพื่อลดความเสี่ยงในการถือเงินสกุลเพียงสกุลเดียว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งให้สูงยิ่งขึ้น

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เลือกคัดสรรบริษัทชั้นนำระดับโลกเพื่อ เพิ่มโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศได้หลากหลาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างรูปแบบการลงทุนอย่างที่ไร้ขีดจำกัด และเพื่อสิทธิประโยชน์ที่สูงสุดของคุณ

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

Offshore Bond
หุ้นกู้ต่างประเทศ

บริการซื้อ – ขายไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้จากบริษัทชั้นนำของโลก หรือพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ

Offshore ELN
ตราสารอนุพันธ์สกุลเงินต่างประเทศ

บริการซื้อ – ขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในต่างประเทศเพื่อตอบโจทย์การลงทุนของท่าน

คำเตือน
  • การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือหลักทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ มีความเสี่ยงในเรื่องเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(หลักทรัพย์) เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงข้อจำกัดการโอนอื่นใดของหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ก่อนตัดสินใจลงทุน
Our Products

Daily Key hilight for Offshore Investment
Bond Issuer YTM TTM
UOB 3.059% 7-APR-2025 SENIOR UNSECURED BOND UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.35% - 4.85% (p.a.)
Bond Issuer YTM TTM
DBS 1.169% 22-NOV-2024 SENIOR UNSECURED BOND DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.30%-4.80% (p.a.)
Bond Issuer YTM TTM
KTB 4.40% PERP MTN KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH) KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 7.10% - 7.60% (p.a.)
Bond Issuer YTM TTM
UOB 3.059% 7-APR-2025 SENIOR UNSECURED BOND UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.35% - 4.85% (p.a.)
Bond Issuer YTM TTM
DBS 1.169% 22-NOV-2024 SENIOR UNSECURED BOND DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.30%-4.80% (p.a.)
Bond Issuer YTM TTM
SOGN 4.250 19-Aug-2026 SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA 4.55% - 5.05% (p.a.)
1. UOB 3.059% 7-APR-2025 SENIOR UNSECURED BOND
ชื่อผู้ออก UNITED OVERSEAS BANK LTD
ผลตอบแทน 4.35% - 4.85% (p.a.)
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอนครั้งแรก1 7 Apr 25
อันดับความน่าเชื่อถือ2AA- (Fitch)
ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 3.059%
สกุลเงิน USD
ประเภทเสนอขาย ผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน 200,000 USD
2. DBS 1.169% 22-NOV-2024 SENIOR UNSECURED BOND
ชื่อผู้ออก DBS GROUP HOLDINGS LTD
ผลตอบแทน 4.30%-4.80% (p.a.)
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน122 Nov 24
อันดับความน่าเชื่อถือ2AA- (Fitch)
ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 1.169%
สกุลเงิน USD
ประเภทเสนอขาย ผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน 200,000 USD
3. KTB 4.40% PERP MTN KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
ชื่อผู้ออก KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
ผลตอบแทน 7.10% - 7.60% (p.a.)
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน125 Mar 26
อันดับความน่าเชื่อถือ2Ba3 (Moody’s)
ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 4.40%
สกุลเงิน USD
ประเภทเสนอขาย ผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน 200,000 USD
4. UOB 3.059% 7-APR-2025 SENIOR UNSECURED BOND
ชื่อผู้ออก UNITED OVERSEAS BANK LTD
ผลตอบแทน 4.35% - 4.85% (p.a.)
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน17 Apr 25
อันดับความน่าเชื่อถือ2AA- (Fitch)
ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 3.059%
สกุลเงิน USD
ประเภทเสนอขาย ผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน 200,000 USD
5. DBS 1.169% 22-NOV-2024 SENIOR UNSECURED BOND
ชื่อผู้ออก DBS GROUP HOLDINGS LTD
ผลตอบแทน 4.30%-4.80% (p.a.)
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน1 22 Nov 24
อันดับความน่าเชื่อถือ2 AA- (Fitch)
ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 1.169%
สกุลเงิน USD
ประเภทเสนอขาย ผู้ลงทุนรายใหญ่
จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน 200,000 USD
6. Bond SOGN 4.250 19-Aug-2026 SOCIETE GENERALE SA
ชื่อผู้ออก SOCIETE GENERALE SA
ผลตอบแทน 4.55% - 5.05% (p.a.)
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน1 19 Aug 26
อันดับความน่าเชื่อถือ2 BBB- (S&P)
ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 4.250%
จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน 200,000 USD
หมายเหตุ: ราคา ณ วันที่ 25 กันยายน 2566
1. UOB 3.059% 7-APR-2025 SENIOR UNSECURED BOND
Issuer UNITED OVERSEAS BANK LTD2. DBS 1.169% 22-NOV-2024 SENIOR UNSECURED BOND
DBS GROUP HOLDINGS LTD3. KTB 4.40% PERP MTN KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
Issuer KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH)4. UOB 3.059% 7-APR-2025 SENIOR UNSECURED BOND
Issuer UNITED OVERSEAS BANK LTD5. DBS 1.169% 22-NOV-2024 SENIOR UNSECURED BOND
Issuer DBS GROUP HOLDINGS LTD6. Bond SOGN 4.250 19-Aug-2026 SOCIETE GENERALE SA
Issuer SOCIETE GENERALE SAหมายเหตุ: ราคา ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
ตารางเสนอซื้อขายพันธบัตรและหุ้นกู้ตลาดรองประจำวัน (offshore)
ชนิดตราสาร ชื่อผู้ออก ชื่อตราสาร ISIN ผลตอบแทน ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน1 อันดับความน่าเชื่อถือ2
Senior Unsecured STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.2 04/17/25 STANDARD CHARTERED PLC XS1219971774 3.15% - 3.65% 3.200% 17 Apr 25 BBB+ (S&P)
Senior Unsecured FOXCONN FAR EAST LTD HONHAI 3 09/23/26 FOXCONN FAR EAST LTD XS1490623516 3.55% - 4.05% 3.000% 23 Sep 26 A- (S&P)
Senior Unsecured PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR PLNIJ 4 1/8 05/15/27 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR US71568QAC15 4.05% - 4.55% 4.125% 15 May 27 BBB (Fitch)
Senior Unsecured BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 4.45 09/19/28 BANGKOK BANK PCL/HK USY0606WBZ24 3.65% - 4.15% 4.450% 19 Sep 28 BBB+ (S&P)
Senior Unsecured THAIOIL TRSRY CENTER TOPTB 4 5/8 11/20/28 THAIOIL TRSRY CENTER US88323AAC62 4.45% - 4.95% 4.625% 20 Nov 28 Baa3 (Moody's)
Senior Unsecured SIAM COMMERCIAL BANK CAY SCBTB 4.4 02/11/29 SIAM COMMERCIAL BANK CAY XS1945125547 3.85% - 4.35% 4.400% 11 Feb 29 BBB (S&P)
Senior Unsecured STATE OF QATAR QATAR 4 03/14/29 STATE OF QATAR XS1959337582 3.25% - 3.75% 4.000% 14 Mar 29 AA- (S&P)
Senior Unsecured PTTEP TREASURY CENTER CO PTTEPT 2.993 01/15/30 PTTEP TREASURY CENTER CO USY7150MAF42 4.05% - 4.55% 2.993% 15 Jan 30 BBB+ (Fitch)
Senior Unsecured PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR PLNIJ 3 3/8 02/05/30 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR US71568QAL14 5.05% - 5.55% 3.375% 5 Feb 30 BBB (Fitch)
Subordinated BAIDU INC BIDU 3.425 04/07/30 BAIDU INC US056752AR92 4.35% - 4.85% 3.425% 7 Apr 30 A3 (Moody's)
Subordinated SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 08/19/26 SOCIETE GENERALE USF43628C650 4.55% - 5.05% 4.250% 19 Aug 26 BBB- (S&P)
Subordinated HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4 3/8 11/23/26 HSBC HOLDINGS PLC US404280BH13 4.35% - 4.85% 4.375% 23 Nov 26 BBB (S&P)
Subordinated STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.3 02/19/27 STANDARD CHARTERED PLC XS1480699641 4.15% - 4.65% 4.300% 19 Feb 27 BBB- (S&P)
Subordinated BNP PARIBAS BNP 4 5/8 03/13/27 BNP PARIBAS US05581LAC37 4.25% - 4.75% 4.625% 13 Mar 27 BBB+ (S&P)
Subordinated (call option) BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 3.733 09/25/34 BANGKOK BANK PCL/HK USY0606WCA63 5.45% - 5.95% 3.733% 25 Sep 29 BB+ (Fitch)
Subordinated (call option) QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 6 3/4 12/02/44 QBE INSURANCE GROUP LTD XS1144495808 4.25% - 4.75% 6.750% 2 Dec 24 BBB- (S&P)
Subordinated (call option) ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 5 1/8 06/01/48 ARGENTUM (ZURICH INS) XS1795323952 5.15% - 5.65% 5.125% 1 Jun 28 A2 (Moody's)
Subordinated (Perpetual) BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) BBL 5.000 Perp '25 MTN BANGKOK BANK PCL USY06072AD75 5.75% - 6.25% 5.000% 31 Aug 25 Ba1 (Moody's)


1วันทีครบกําหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) แต่ในกรณีที่หุ้นกู้นี้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด จะใช้วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนครั้งแรก (First Call Date) แทน
2ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 66
สนใจผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศ Global Investment Platform
Global Investment Platform

ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เมื่อลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ กับธนาคาร

ลงทุนอย่างมั่นใจผ่านตัวแทนการลงทุนทั้งสินทรัพย์ในและต่างประเทศ

อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนให้การทำธุรกรรมของลูกค้าให้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

ธนาคารเป็นตัวแทนการลงทุนต่างประเทศของลูกค้า ลดภาระการจัดทำรายงานตามเกณฑ์การลงทุนต่างประเทศ

มั่นใจด้วยบริการดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินด้วยผู้เชี่ยวชาญ และระบบระดับสากล

มีบริการสรุปทุกความเคลื่อนไหวในสินทรัพย์ของท่านไว้ในที่เดียว เปรียบเสมือนมีเลขาส่วนตัว

FAQ
ลูกค้าสามารถเริ่มลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้อย่างไร
ลูกค้าที่สามารถลงทุนในการซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างไร
การลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศมีมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำหรือไม่
การเตรียมเงินตราต่างประเทศสำหรับการลงทุนซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร
ความเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับการลงทุนต่างประเทศมีอะไรบ้าง
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth