สอบถามเพิ่มเติม X

Offshore Product

ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ นักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่า และเพื่อลดความเสี่ยงในการถือเงินสกุลเพียงสกุลเดียว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งให้สูงยิ่งขึ้น

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เลือกคัดสรรบริษัทชั้นนำระดับโลกเพื่อ เพิ่มโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศได้หลากหลาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างรูปแบบการลงทุนอย่างที่ไร้ขีดจำกัด และเพื่อสิทธิประโยชน์ที่สูงสุดของคุณ

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

Offshore Bond
หุ้นกู้ต่างประเทศ

บริการซื้อ – ขายไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้จากบริษัทชั้นนำของโลก หรือพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ

Offshore ELN
ตราสารอนุพันธ์สกุลเงินต่างประเทศ

บริการซื้อ – ขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในต่างประเทศเพื่อตอบโจทย์การลงทุนของท่าน

คำเตือน
  • การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือหลักทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ มีความเสี่ยงในเรื่องเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(หลักทรัพย์) เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงข้อจำกัดการโอนอื่นใดของหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ก่อนตัดสินใจลงทุน
Our Products

Daily Key hilight for Offshore Investment
Bond Issuer YTM TTM
BBL 3.733 25-Sep-2034 '29 MTN BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 5.6 - 6.10% (p.a.)
Bond Issuer YTM TTM
BBL 5 PERP MTN BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 5.95% - 6.45% (p.a.)
Bond Issuer YTM TTM
KBANK 5.275 PERP MTN KASIKORNBANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 6.60% - 7.10% (p.a.)
Bond Issuer YTM TTM
BBL 4.450 19-Sep-2028 MTN BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.65% - 4.15% (p.a.)
Bond Issuer YTM TTM
SCB 4.400 11-Feb-2029 MTN SIAM COMMERCIAL BANK PCL (GRAND CAYMAN BRANCH) SIAM COMMERCIAL BANK PCL (GRAND CAYMAN BRANCH) 3.85% - 4.35% (p.a.)
Bond Issuer YTM TTM
SOGN 4.250 19-Aug-2026 SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA 4.55% - 5.05% (p.a.)
1. BBL 3.733 25-Sep-2034 '29 MTN BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
ชื่อผู้ออก BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
ผลตอบแทน 5.6 - 6.10% (p.a.)
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอนครั้งแรก1 25 Sep 29
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน 25 Sep 34
อันดับความน่าเชื่อถือ2 BB+ (Fitch)
ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 3.733%
จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน 200,000 USD
2. BBL 5 PERP MTN BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
ชื่อผู้ออก BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
ผลตอบแทน 5.95% - 6.45% (p.a.)
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน123 Sep 25
อันดับความน่าเชื่อถือ2Ba1 (Moody’s)
ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 5.00%
จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน 200,000 USD
3. KBANK 5.275 PERP MTN KASIKORNBANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
ชื่อผู้ออก KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
ผลตอบแทน 6.60% - 7.10% (p.a.)
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน114 Oct 25
อันดับความน่าเชื่อถือ2Ba2 (Moody’s)
ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 5.275%
จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน 200,000 USD
4. BBL 4.450 19-Sep-2028 MTN BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
ชื่อผู้ออก BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
ผลตอบแทน 3.65% - 4.15% (p.a.)
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน119 Sep 28
อันดับความน่าเชื่อถือ2BBB+ (Fitch)
ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 4.45%
จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน 200,000 USD
5. SCB 4.400 11-Feb-2029 MTN SIAM COMMERCIAL BANK PCL (GRAND CAYMAN BRANCH)
ชื่อผู้ออก SIAM COMMERCIAL BANK PCL (GRAND CAYMAN BRANCH)
ผลตอบแทน 3.85% - 4.35% (p.a.)
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน1 11 Feb 29
อันดับความน่าเชื่อถือ2 BBB(S&P)
ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 4.40%
จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน 200,000 USD
6. Bond SOGN 4.250 19-Aug-2026 SOCIETE GENERALE SA
ชื่อผู้ออก SOCIETE GENERALE SA
ผลตอบแทน 4.55% - 5.05% (p.a.)
วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน1 19 Aug 26
อันดับความน่าเชื่อถือ2 BBB- (S&P)
ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 4.250%
จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน 200,000 USD
หมายเหตุ: ราคา ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
1. BBL 3.733 25-Sep-2034 '29 MTN BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
Issuer BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)2. BBL 5 PERP MTN BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
Issuer BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)3. KBANK 5.275 PERP MTN KASIKORNBANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
Issuer KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)4. BBL 4.450 19-Sep-2028 MTN BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
Issuer BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)5. SCB 4.400 11-Feb-2029 MTN SIAM COMMERCIAL BANK PCL (GRAND CAYMAN BRANCH)
Issuer SIAM COMMERCIAL BANK PCL (GRAND CAYMAN BRANCH)6. Bond SOGN 4.250 19-Aug-2026 SOCIETE GENERALE SA
Issuer SOCIETE GENERALE SAหมายเหตุ: ราคา ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
ตารางเสนอซื้อขายพันธบัตรและหุ้นกู้ตลาดรองประจำวัน (offshore)
ชนิดตราสาร ชื่อผู้ออก ชื่อตราสาร ISIN ผลตอบแทน ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน1 อันดับความน่าเชื่อถือ2
Senior Unsecured STANDARD CHARTERED PLC STANLN 3.2 04/17/25 STANDARD CHARTERED PLC XS1219971774 3.15% - 3.65% 3.200% 17 Apr 25 BBB+ (S&P)
Senior Unsecured FOXCONN FAR EAST LTD HONHAI 3 09/23/26 FOXCONN FAR EAST LTD XS1490623516 3.55% - 4.05% 3.000% 23 Sep 26 A- (S&P)
Senior Unsecured PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR PLNIJ 4 1/8 05/15/27 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR US71568QAC15 4.05% - 4.55% 4.125% 15 May 27 BBB (Fitch)
Senior Unsecured BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 4.45 09/19/28 BANGKOK BANK PCL/HK USY0606WBZ24 3.65% - 4.15% 4.450% 19 Sep 28 BBB+ (S&P)
Senior Unsecured THAIOIL TRSRY CENTER TOPTB 4 5/8 11/20/28 THAIOIL TRSRY CENTER US88323AAC62 4.45% - 4.95% 4.625% 20 Nov 28 Baa3 (Moody's)
Senior Unsecured SIAM COMMERCIAL BANK CAY SCBTB 4.4 02/11/29 SIAM COMMERCIAL BANK CAY XS1945125547 3.85% - 4.35% 4.400% 11 Feb 29 BBB (S&P)
Senior Unsecured STATE OF QATAR QATAR 4 03/14/29 STATE OF QATAR XS1959337582 3.25% - 3.75% 4.000% 14 Mar 29 AA- (S&P)
Senior Unsecured PTTEP TREASURY CENTER CO PTTEPT 2.993 01/15/30 PTTEP TREASURY CENTER CO USY7150MAF42 4.05% - 4.55% 2.993% 15 Jan 30 BBB+ (Fitch)
Senior Unsecured PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR PLNIJ 3 3/8 02/05/30 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR US71568QAL14 5.05% - 5.55% 3.375% 5 Feb 30 BBB (Fitch)
Subordinated BAIDU INC BIDU 3.425 04/07/30 BAIDU INC US056752AR92 4.35% - 4.85% 3.425% 7 Apr 30 A3 (Moody's)
Subordinated SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1/4 08/19/26 SOCIETE GENERALE USF43628C650 4.55% - 5.05% 4.250% 19 Aug 26 BBB- (S&P)
Subordinated HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4 3/8 11/23/26 HSBC HOLDINGS PLC US404280BH13 4.35% - 4.85% 4.375% 23 Nov 26 BBB (S&P)
Subordinated STANDARD CHARTERED PLC STANLN 4.3 02/19/27 STANDARD CHARTERED PLC XS1480699641 4.15% - 4.65% 4.300% 19 Feb 27 BBB- (S&P)
Subordinated BNP PARIBAS BNP 4 5/8 03/13/27 BNP PARIBAS US05581LAC37 4.25% - 4.75% 4.625% 13 Mar 27 BBB+ (S&P)
Subordinated (call option) BANGKOK BANK PCL/HK BBLTB 3.733 09/25/34 BANGKOK BANK PCL/HK USY0606WCA63 5.45% - 5.95% 3.733% 25 Sep 29 BB+ (Fitch)
Subordinated (call option) QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 6 3/4 12/02/44 QBE INSURANCE GROUP LTD XS1144495808 4.25% - 4.75% 6.750% 2 Dec 24 BBB- (S&P)
Subordinated (call option) ARGENTUM (ZURICH INS) ZURNVX 5 1/8 06/01/48 ARGENTUM (ZURICH INS) XS1795323952 5.15% - 5.65% 5.125% 1 Jun 28 A2 (Moody's)
Subordinated (Perpetual) BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) BBL 5.000 Perp '25 MTN BANGKOK BANK PCL USY06072AD75 5.75% - 6.25% 5.000% 31 Aug 25 Ba1 (Moody's)


1วันทีครบกําหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) แต่ในกรณีที่หุ้นกู้นี้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด จะใช้วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนครั้งแรก (First Call Date) แทน
2ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 66
สนใจผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศ Global Investment Platform
Global Investment Platform

ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เมื่อลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ กับธนาคาร

ลงทุนอย่างมั่นใจผ่านตัวแทนการลงทุนทั้งสินทรัพย์ในและต่างประเทศ

อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนให้การทำธุรกรรมของลูกค้าให้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

ธนาคารเป็นตัวแทนการลงทุนต่างประเทศของลูกค้า ลดภาระการจัดทำรายงานตามเกณฑ์การลงทุนต่างประเทศ

มั่นใจด้วยบริการดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินด้วยผู้เชี่ยวชาญ และระบบระดับสากล

มีบริการสรุปทุกความเคลื่อนไหวในสินทรัพย์ของท่านไว้ในที่เดียว เปรียบเสมือนมีเลขาส่วนตัว

FAQ
ลูกค้าสามารถเริ่มลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้อย่างไร
ลูกค้าที่สามารถลงทุนในการซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างไร
การลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศมีมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำหรือไม่
การเตรียมเงินตราต่างประเทศสำหรับการลงทุนซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร
ความเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับการลงทุนต่างประเทศมีอะไรบ้าง
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth