สอบถามเพิ่มเติม X

bond services

บริการซื้อและขายตราสารหนี้

ก่อนครบกำหนดVDO & Image
หุ้นกู้แนะนำ "ซื้อ" ประจำวันนี้
หุ้นกู้ของบริษัทที่ธนาคารรับซื้อ
Bond Services
บริการซื้อและขายหุ้นกู้ตลาดรอง
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
พร้อมให้คุณเข้าถึงทุก “ โอกาส ”
การลงทุนในตราสารหนี้อย่างแท้จริง
“โอกาส” เข้าถึงการลงทุนตราสารหนี้ แบบไม่ต้องจองไม่ต้องรอ

ธนาคาร คัดสรรพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี หลากหลายให้เลือก ในทุกๆวัน

#หุ้นกู้ดีดีมีได้ทุกวัน

“โอกาส”เลือกลงทุนแบบง่ายๆ


ธนาคาร มีวิธีให้คุณซื้อหุ้นกู้ตลาดรองได้แบบง่ายๆ ผ่าน CIMB Thai digital Banking หรือทุกสาขาใกล้บ้าน

“โอกาส” ต่อยอดการลงทุนใหม่ๆ แบบไม่มีขีดจำกัด

ธนาคาร มีบริการรับซื้อพันธบัตรและหุ้นกู้*ก่อนครบกำหนด เพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ แบบไม่มีขีด จำกัดเงินทุน
 * เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

“โอกาส” ได้ลงทุนหุ้นกู้อย่างมั่นใจ


ธนาคาร มีทีมผู้เชี่ยวชาญและพนักงานแนะนำการลงทุนเรื่องหุ้นกู้พร้อมให้คำปรึกษาทุกวัน 

ขั้นตอนการทำธุรกรรม
ขั้นตอนการซื้อ ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบีไทยทุกสาขา

ติดต่อธนาคารซีไอเอ็มบีไทยทุกสาขา และเลือกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ตลาดรองที่ถูกใจ

ยืนยันธุรกรรม ชำระเงิน พร้อมแนบเอกสารประกอบ

กรณีประสงค์รับใบหุ้นกู้ (scrip) จะได้รับภายใน 20 วันทำการ หรือกรณีประสงค์รับแบบไร้ใบหุ้นกู้ (scripless) จะได้รับเข้าพอร์ตภายใน 2-3 วันทำการ

ขั้นตอนการซื้อ ผ่าน CIMBTHAI Digital Banking

ดาวน์โหลด CIMBTHAI Digital Banking 

เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ซีไอเอ็ม ไทย ผ่าน CIMBTHAI Digital Banking และยืนยันตัวตนได้ที่ 7-11 ทุกสาขา

กดเมนู “หุ้นกู้” และเลือกหุ้นกู้ตลาดรองที่ถูกใจ ยืนยันธุรกรรม และชำระเงิน

รอรับอีเมล์ ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร

กรณีประสงค์รับใบหุ้นกู้ (scrip) ให้ลงนามเอกสาร พร้อมแนบเอกสารประกอบตามอีเมล์ ส่งมาที่ธนาคารซีไอเอ็มไทยทุกสาขา และรอรับใบหุ้นกู้ภายใน 20 วันทำการ หรือกรณีประสงค์รับแบบไร้ใบหุ้นกู้ (scripless) ไม่ต้องจัดส่งเอกสารใดๆ โดยหุ้นกู้จะได้รับเข้าพอร์ตภายใน 2-3 วันทำการ

ข้อมูลพันธบัตรและหุ้นกู้ทั้งหมดที่เคยจำหน่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
รหัสหลักทรัพย์
และผู้ออกตราสาร
ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(%) ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย ประเภทนักลงทุน นายทะเบียน รายละเอียด
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 2.16% 2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ BBL
บมจ. ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 3.90% 2 ผู้ลงทุนทั่วไป KTB
บมจ. ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 4.20% 2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ KTB
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 3.05% 2 ผู้ลงทุนทั่วไป SCB
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 4.66% 2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ SCB
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 1.58% 2 ผู้ลงทุนทั่วไป BOT
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 2.36% 2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ TMB
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 2.12% 2 ผู้ลงทุนทั่วไป BOT
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 2.87% 2 ผู้ลงทุนทั่วไป BOT
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3 3.65% 2 ผู้ลงทุนทั่วไป BOT
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 18 1.60% 2 ผู้ลงทุนทั่วไป BOT
บจก. น้ำตาลมิตรผล
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 3.99% 2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ SCB
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 4.00% 4 ผู้ลงทุนรายใหญ่ CIMBT
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 4.00% 2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ BAY
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 4.10% 4 ผู้ลงทุนรายใหญ่ BAY
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 3.90% 4 ผู้ลงทุนรายใหญ่ CIMBT
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 3.50% 4 ผู้ลงทุนทั่วไป CIMBT
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 4.80% 4 ผู้ลงทุนทั่วไป CIMBT
บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 3.50% 4 ผู้ลงทุนทั่วไป CIMBT
บมจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 4.70% 4 ผู้ลงทุนทั่วไป SCB
FAQ
ช่องทางการซื้อหุ้นกู้ตลาดรองกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม สำหรับซื้อหุ้นกู้ตลาดรองกับธนาคาร
สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ตลาดรองที่ธนาคารมีนำเสนอประจำวันได้จากช่องทางใด
ช่องทางการขายหุ้นกู้ตลาดรองกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม สำหรับขายหุ้นกู้ตลาดรองกับธนาคาร
ไม่ได้เป็นลูกค้าและไม่มีบัญชีกับธนาคาร สามารถขายหุ้นกู้ได้หรือไม่
เวลาทำการสำหรับทำธุรกรรมซื้อหรือขาย ของแต่ละช่องทาง
นักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษี ในกรณีต่อไปนี้ภาษีที่เกี่ยวข้อง
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth