สอบถามเพิ่มเติม X

bond services

บริการซื้อและขายตราสารหนี้

ก่อนครบกำหนดHighlight หุ้นกู้ตลาดรองประจำสัปดาห์


*เฉพาะวันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 เท่านั้น
หุ้นกู้ของบริษัทที่ธนาคารรับซื้อ
ขั้นตอนการทำธุรกรรม
ขั้นตอนการซื้อ ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบีไทยทุกสาขา

ติดต่อธนาคารซีไอเอ็มบีไทยทุกสาขา และเลือกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ตลาดรองที่ถูกใจ

ยืนยันธุรกรรม ชำระเงิน พร้อมแนบเอกสารประกอบ

กรณีประสงค์รับใบหุ้นกู้ (scrip) จะได้รับภายใน 20 วันทำการ หรือกรณีประสงค์รับแบบไร้ใบหุ้นกู้ (scripless) จะได้รับเข้าพอร์ตภายใน 2-3 วันทำการ

ขั้นตอนการซื้อ ผ่าน CIMBTHAI Digital Banking

ขั้นตอนการซื้อ

ดาวน์โหลด CIMBTHAI Digital Banking 

เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ซีไอเอ็ม ไทย ผ่าน CIMBTHAI Digital Banking และยืนยันตัวตนผ่าน NDID ได้ง่ายๆ

กดเมนู “หุ้นกู้” และเลือกหุ้นกู้ตลาดรองที่ถูกใจ ยืนยันธุรกรรม และชำระเงิน

รอรับอีเมล์ ตามที่ให้ไว้กับธนาคาร

กรณีประสงค์รับใบหุ้นกู้ (scrip) ให้ลงนามเอกสาร พร้อมแนบเอกสารประกอบตามอีเมล์ ส่งมาที่ธนาคารซีไอเอ็มไทยทุกสาขา และรอรับใบหุ้นกู้ภายใน 20 วันทำการ หรือกรณีประสงค์รับแบบไร้ใบหุ้นกู้ (scripless) ไม่ต้องจัดส่งเอกสารใดๆ โดยหุ้นกู้จะได้รับเข้าพอร์ตภายใน 2-3 วันทำการ

ข้อมูลพันธบัตรและหุ้นกู้ทั้งหมดที่เคยจำหน่ายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
รหัสหลักทรัพย์
และผู้ออกตราสาร
ชื่อหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(%) ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย ประเภทนักลงทุน นายทะเบียน รายละเอียด
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 2.16% 2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ BBL
บมจ. ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 3.90% 2 ผู้ลงทุนทั่วไป KTB
บมจ. ซีพี ออลล์
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 4.20% 2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ KTB
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 3.05% 2 ผู้ลงทุนทั่วไป SCB
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 4.66% 2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ SCB
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 1.58% 2 ผู้ลงทุนทั่วไป BOT
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 2.36% 2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ TMB
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 2.12% 2 ผู้ลงทุนทั่วไป BOT
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 2.87% 2 ผู้ลงทุนทั่วไป BOT
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3 3.65% 2 ผู้ลงทุนทั่วไป BOT
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 18 1.60% 2 ผู้ลงทุนทั่วไป BOT
บจก. น้ำตาลมิตรผล
หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 3.99% 2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ SCB
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 4.00% 4 ผู้ลงทุนรายใหญ่ CIMBT
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 4.00% 2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ BAY
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 4.10% 4 ผู้ลงทุนรายใหญ่ BAY
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 3.90% 4 ผู้ลงทุนรายใหญ่ CIMBT
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 3.50% 4 ผู้ลงทุนทั่วไป CIMBT
บมจ. ทีพีไอ โพลีน
หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 4.80% 4 ผู้ลงทุนทั่วไป CIMBT
บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 3.50% 4 ผู้ลงทุนทั่วไป CIMBT
บมจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งที่ 4/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 4.70% 4 ผู้ลงทุนทั่วไป SCB
บริการซื้อขายตราสารหนี้
บริการซื้อและขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด
พร้อมให้คุณเข้าถึงทุก “โอกาส”
“โอกาส” เข้าถึงการลงทุนตราสารหนี้ แบบไม่ต้องจองไม่ต้องรอ

ธนาคาร คัดสรรพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี หลากหลายให้เลือก ในทุกๆวัน

#หุ้นกู้ดีดีมีได้ทุกวัน

“โอกาส”เลือกลงทุนแบบง่ายๆ


ธนาคาร มีวิธีให้คุณซื้อหุ้นกู้ตลาดรองได้แบบง่ายๆ ผ่าน CIMB Thai digital Banking หรือทุกสาขาใกล้บ้าน

“โอกาส” ต่อยอดการลงทุนใหม่ๆ แบบไม่มีขีดจำกัด

ธนาคาร มีบริการรับซื้อพันธบัตรและหุ้นกู้*ก่อนครบกำหนด เพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ แบบไม่มีขีด จำกัดเงินทุน
 * เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

“โอกาส” ได้ลงทุนหุ้นกู้อย่างมั่นใจ


ธนาคาร มีทีมผู้เชี่ยวชาญและพนักงานแนะนำการลงทุนเรื่องหุ้นกู้พร้อมให้คำปรึกษาทุกวัน 

FAQ
ช่องทางการซื้อหุ้นกู้ตลาดรองกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม สำหรับซื้อหุ้นกู้ตลาดรองกับธนาคาร
สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ตลาดรองที่ธนาคารมีนำเสนอประจำวันได้จากช่องทางใด
ช่องทางการขายหุ้นกู้ตลาดรองกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม สำหรับขายหุ้นกู้ตลาดรองกับธนาคาร
ไม่ได้เป็นลูกค้าและไม่มีบัญชีกับธนาคาร สามารถขายหุ้นกู้ได้หรือไม่
เวลาทำการสำหรับทำธุรกรรมซื้อหรือขาย ของแต่ละช่องทาง
นักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษี ในกรณีต่อไปนี้ภาษีที่เกี่ยวข้อง
หุ้นกู้ตลาดรอง โอกาสที่ไม่ต้องรอ กด 2 นาทีก็จบ
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth