สอบถามเพิ่มเติม X

Secondary Bond

หุ้นกู้ตลาดรอง"ซื้อขาย หุ้นกู้" บริการซื้อขายพันธบัตรและหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ตลาดรอง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คัดสรรพันธบัตร/หุ้นกู้คุณภาพดี หลากหลายให้เลือกในทุกวัน และรับซื้อพันธบัตร/หุ้นกู้คุณภาพดีก่อนครบกำหนด โดยมีโค้ชผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา ตลอดเส้นทางการลงทุน #หุ้นกู้ดีดีมีได้ทุกวัน


คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์ของหุ้นกู้ตลาดรองสร้างรายรับอย่างสม่ำเสมอ และมั่นคง

ลงทุนพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้คุณภาพดีผ่านตลาดรอง เพื่อสร้างรายรับจากดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ และมั่นคง

บริหารพอร์ตการลงทุน

ซื้อขายพันธบัตรและหุ้นกู้ เพื่อสร้างผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนให้เพิ่มขึ้น โดยมีให้เลือกลงทุนหลากหลายอุตสาหกรรม อันดับความน่าเชื่อถือ และอายุคงเหลือ หรือสามารถนำมาขายก่อนครบกำหนด มีโอกาสได้กำไร และนำเงินไปต่อยอดโอกาสลงทุนใหม่ๆ

ลงทุนได้ทุกวัน

ลงทุนหุ้นกู้ตลาดรองไม่ยุ่งยาก ธนาคารคัดสรรพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้คุณภาพดี มานำเสนอในทุกๆวัน เพื่อให้คุณสามารถลงทุนได้ง่ายๆ ทุกช่วงเวลา

5 รางวัลใหญ่ จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ThaiBMA Best Bond Awards 2022

 • Best Bond Dealer
 • Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market
 • Most Active Participant in THOR Derivatives Market Award
 • Best Secondary Market Contributor
 • Best SOEs Bond Contributor

5 ThaiBMA Awards 2020

 • THOR Pioneer (BOT Awards)
 • Best Bond Dealer
 • Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market
 • Best Secondary Market Contributor (MOF Awards)
 • Sales Staff of the Year

3 ThaiBMA Awards 2019

 • Thailand Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market (3rd rank)
 • Sales Staff of the Year
 • Best Bond Dealer
คำเตือน
  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (หุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาล) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Highlight หุ้นกู้ตลาดรองประจำสัปดาห์


*เฉพาะวันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 เท่านั้น
ขั้นตอนการซื้อ

หุ้นกู้ตลาดรอง โอกาสที่ไม่ต้องรอ กด 2 นาทีก็จบ


CIMB THAI ก้องในใจ ♥︎


ตารางเสนอซื้อขายพันธบัตรและหุ้นกู้ตลาดรองประจำวัน


รหัสหลักทรัพย์
และผู้ออกตราสาร
อันดับความ
น่าเชื่อถือ
อัตราผลตอบแทน
YTM (%)
ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย (บาท)
ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว
(%)
อายุคงเหลือ ประเภทเสนอขาย รายละเอียด

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
AA (TRIS) 2.74% - 2.84% 1066.94 - 1072.54 3.89% 6ปี 4เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
AA+ (TRIS) 3.42% - 3.52% 1032.69 - 1042.10 3.78% 11ปี 9เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
A- (TRIS) 3.59% - 3.69% 1030.37 - 1036.06 3.93% 6ปี 7เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ซีพี ออลล์
A+ (TRIS) 3.50% - 3.60% 1071.53 - 1077.87 4.40% 7ปี 7เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต
A+ (TRIS) 3.42% - 3.52% 1055.06 - 1060.32 4.20% 6ปี 1เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ซีพี ออลล์
A+ (TRIS) 3.07% - 3.17% 1065.65 - 1070.56 4.12% 5ปี 7เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
A+ (TRIS) 2.90% - 3.00% 1024.61 - 1028.46 3.35% 4ปี 2เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
A- (TRIS) 2.70% - 2.80% 1024.47 - 1026.44 3.30% 2ปี นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
A- (TRIS) 2.18% - 2.28% 1018.50 - 1019.71 3.10% 1ปี 2เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ทีพีไอ โพลีน
A- (TRIS) 3.62% - 3.72% 1035.72 - 1039.71 4.50% 4ปี 5เดือน นักลงทุนทั่วไป

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
AAA(tha) (FITCH(THA)) 2.16% - 2.26% 1006.38 - 1007.81 2.61% 1ปี 5เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บจก. ไทยเบฟเวอเรจ
AA (TRIS) 2.95% - 3.05% 1061.47 - 1066.52 4.00% 5ปี 8เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
A- (TRIS) 3.50% - 3.60% 1043.84 - 1051.43 4.01% 9ปี 2เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ไออาร์พีซี
A-(tha) (FITCH(THA)) 2.49% - 2.59% 1028.93 - 1031.07 3.50% 2ปี 2เดือน นักลงทุนทั่วไป

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
A- (TRIS) 2.61% - 2.71% 1006.65 - 1008.50 2.91% 1ปี 10เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
A+ (TRIS) 2.90% - 3.00% 1020.78 - 1025.01 3.20% 4ปี 7เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ไออาร์พีซี
A-(tha) (FITCH(THA)) 3.14% - 3.24% 987.32 - 991.87 2.91% 4ปี 11เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ไทยออยล์
A+(tha) (FITCH(THA)) 2.98% - 3.08% 1014.95 - 1019.42 3.32% 4ปี 10เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บจก. ไทยเบฟเวอเรจ
AA(tha) (FITCH(THA)) 2.10% - 2.20% 993.05 - 994.04 1.45% 11เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บจก. ไทยเบฟเวอเรจ
AA(tha) (FITCH(THA)) 2.35% - 2.45% 993.17 - 995.11 2.07% 1ปี 11เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. บ้านปู
A+ (TRIS) 2.69% - 2.79% 1014.22 - 1017.18 2.90% 3ปี 1เดือน นักลงทุนทั่วไป

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
A (TRIS) 2.53% - 2.63% 1013.39 - 1015.50 2.84% 2ปี 2เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
A- (TRIS) 3.38% - 3.48% 1038.18 - 1043.62 3.97% 6ปี 2เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
A+ (TRIS) 2.85% - 2.95% 988.03 - 992.03 2.50% 4ปี 3เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ปตท.
AAA(tha) (FITCH(THA)) 2.19% - 2.29% 975.43 - 978.48 1.31% 3ปี 1เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
AAA (TRIS) 2.05% - 2.15% 988.80 - 989.99 0.94% 1ปี 2เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
A- (TRIS) 3.86% - 3.96% 1040.33 - 1048.04 4.25% 9ปี 7เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
A+ (TRIS) 3.65% - 3.75% 1048.97 - 1053.66 4.60% 5ปี 4เดือน นักลงทุนทั่วไป

บมจ. ทีพีไอ โพลีน
A- (TRIS) 3.02% - 3.12% 1036.24 - 1037.75 4.90% 1ปี 6เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ซีพี ออลล์
A+ (TRIS) 3.49% - 3.59% 1021.66 - 1028.49 3.90% 8ปี นักลงทุนทั่วไป

บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
A- (TRIS) 2.82% - 2.92% 1011.72 - 1014.50 3.24% 2ปี 11เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
A- (TRIS) 2.05% - 2.15% 997.14 - 998.01 1.56% 10เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
A- (TRIS) 2.55% - 2.65% 991.95 - 994.71 2.24% 2ปี 10เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
A- (TRIS) 2.28% - 2.38% 1018.90 - 1020.05 3.11% 1ปี 2เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
A- (TRIS) 3.02% - 3.12% 1031.10 - 1035.26 3.51% 4ปี 7เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
A- (TRIS) 3.12% - 3.22% 1012.38 - 1016.51 3.50% 4ปี 5เดือน นักลงทุนรายใหญ่

บริการซื้อขายตราสารหนี้


บริการซื้อและขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด
พร้อมให้คุณเข้าถึงทุก “โอกาส”
“โอกาส” เข้าถึงการลงทุนตราสารหนี้ แบบไม่ต้องจองไม่ต้องรอ

ธนาคาร คัดสรรพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี หลากหลายให้เลือก ในทุกๆวัน

#หุ้นกู้ดีดีมีได้ทุกวัน

“โอกาส”เลือกลงทุนแบบง่ายๆ


ธนาคาร มีวิธีให้คุณซื้อหุ้นกู้ตลาดรองได้แบบง่ายๆ ผ่าน CIMB Thai digital Banking หรือทุกสาขาใกล้บ้าน

“โอกาส” ต่อยอดการลงทุนใหม่ๆ แบบไม่มีขีดจำกัด

ธนาคาร มีบริการรับซื้อพันธบัตรและหุ้นกู้*ก่อนครบกำหนด เพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ แบบไม่มีขีด จำกัดเงินทุน
 * เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

“โอกาส” ได้ลงทุนหุ้นกู้อย่างมั่นใจ


ธนาคาร มีทีมผู้เชี่ยวชาญและพนักงานแนะนำการลงทุนเรื่องหุ้นกู้พร้อมให้คำปรึกษาทุกวัน   

FAQ

เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนหุ้นกู้ตลาดรอง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นกู้ เพื่อทุกๆท่าน


ซื้อ-ขายหุ้นกู้ผ่านตลาดรอง กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดีอย่างไร

ตลาดแรก และ ตลาดรอง ต่างกันอย่างไร

ลูกค้าทุกคนสามารถซื้อหุ้นกู้ตลาดรอง ได้หรือไม่

ใครสามารถซื้อหุ้นกู้ตลาดรองได้บ้าง

คุณสมบัติของนักลงทุนในการซื้อหุ้นกู้ ที่เปิดขายเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่

จะลงทุนในตราสารหนี้ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

Credit Rating หมายความว่าอย่างไร

ใครเป็นผู้จัดทำ Credit Rating

ดอกเบี้ย (Coupon) และ ผลตอบแทน (Yield to Maturity) แตกต่างกันอย่างไร

Related ArticlesContact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth