สอบถามเพิ่มเติม X

Secondary Bond

หุ้นกู้ตลาดรองบริการซื้อขายพันธบัตรและหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ตลาดรอง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คัดสรรพันธบัตร/หุ้นกู้คุณภาพดี หลากหลายให้เลือกในทุกวัน และรับซื้อพันธบัตร/หุ้นกู้คุณภาพดีก่อนครบกำหนด โดยมีโค้ชผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา ตลอดเส้นทางการลงทุน #หุ้นกู้ดีดีมีได้ทุกวัน


คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์ของหุ้นกู้ตลาดรองสร้างรายรับอย่างสม่ำเสมอ และมั่นคง

ลงทุนพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้คุณภาพดีผ่านตลาดรอง เพื่อสร้างรายรับจากดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ และมั่นคง

บริหารพอร์ตการลงทุน

ซื้อขายพันธบัตรและหุ้นกู้ เพื่อสร้างผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนให้เพิ่มขึ้น โดยมีให้เลือกลงทุนหลากหลายอุตสาหกรรม อันดับความน่าเชื่อถือ และอายุคงเหลือ หรือสามารถนำมาขายก่อนครบกำหนด มีโอกาสได้กำไร และนำเงินไปต่อยอดโอกาสลงทุนใหม่ๆ

ลงทุนได้ทุกวัน

ลงทุนหุ้นกู้ตลาดรองไม่ยุ่งยาก ธนาคารคัดสรรพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้คุณภาพดี มานำเสนอในทุกๆวัน เพื่อให้คุณสามารถลงทุนได้ง่ายๆ ทุกช่วงเวลา

รางวัลที่ได้รับจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

5 ThaiBMA Awards 2021

 • Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market
 • Best Bond Dealer
 • Best Secondary Market Contributor
 • Best Outright Primary Dealer
 • Best THOR Derivatives Desk

5 ThaiBMA Awards 2020

 • THOR Pioneer (BOT Awards)
 • Best Bond Dealer
 • Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market
 • Best Secondary Market Contributor (MOF Awards)
 • Sales Staff of the Year

3 ThaiBMA Awards 2019

 • Thailand Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market (3rd rank)
 • Sales Staff of the Year
 • Best Bond Dealer
คำเตือน
  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (หุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาล) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

VDO & Image


หุ้นกู้ตลาดรอง ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย โอกาสที่ไม่ต้องรอ


หุ้นกู้ตลาดรอง ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย โอกาสที่ไม่ต้องรอ ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เงื่อนไข :

• รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่ขายพันธบัตรออมทรัพย์ อายุคงเหลือ 5 ปีขึ้นไป (นับจากวันทำรายการจนถึงวันครบกำหนด) ที่มียอดขายสะสม ทุกๆ 1 ล้านบาท (ขั้นต่ำการรับซื้อ 1 แสนบาท ต่อรายการ) โดยคำนวณจากมูลค่าหน้าตั๋ว รับ Central E-Voucher มูลค่า 200 บาท และสูงสุดมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท ต่อท่าน (หรือมียอดสะสม 50 ล้านบาทขึ้นไป) ในช่วงวันที่ 14 ก.พ. – 31 มี.ค. 2565 ตามวันที่รับชำระเงิน
• ธนาคารฯ หรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารฯ จัดส่ง Central E-Voucher ให้ภายใน 45 วัน หลังจากวันสิ้นสุดโครงการนี้ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น
• รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา วิธีการ และของสมนาคุณ ตามความเหมาะสม และวันสิ้นสุดของโครงการก่อนกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือคำตัดสินของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นที่สุด ไม่สามารถโต้แย้งได้

Bond in spotlight


ตารางเสนอซื้อขายพันธบัตรและหุ้นกู้ตลาดรองประจำวัน


รหัสหลักทรัพย์
และผู้ออกตราสาร
อันดับความ
น่าเชื่อถือ
อัตราผลตอบแทน
YTM (%)
ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย (บาท)
ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว
(%)
อายุคงเหลือ ประเภทเสนอขาย รายละเอียด

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
A (TRIS) 2.63% - 2.73% 1010.37 - 1012.52 2.84% 2ปี 2เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
AA (TRIS) 2.74% - 2.84% 1066.05 - 1071.68 3.89% 6ปี 4เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
AA+ (TRIS) 3.55% - 3.65% 1018.82 - 1028.26 3.78% 11ปี 10เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
BBB+ (TRIS) 2.61% - 2.71% 1045.19 - 1047.84 4.10% 2ปี 9เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
BBB+ (TRIS) 3.44% - 3.54% 1012.06 - 1013.83 3.85% 1ปี 10เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
A- (TRIS) 2.77% - 2.87% 1009.12 - 1011.82 3.00% 2ปี 9เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
A- (TRIS) 3.58% - 3.68% 1029.30 - 1035.02 3.93% 6ปี 7เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
A+ (TRIS) 3.73% - 3.83% 1039.13 - 1046.49 4.30% 8ปี 11เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
A- (TRIS) 3.38% - 3.48% 1037.14 - 1042.61 3.97% 6ปี 3เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. ซีพี ออลล์
A+ (TRIS) 3.64% - 3.74% 1060.81 - 1067.19 4.40% 7ปี 7เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต
A+ (TRIS) 3.41% - 3.51% 1053.99 - 1059.29 4.20% 6ปี 1เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. ซีพี ออลล์
A+ (TRIS) 3.02% - 3.12% 1067.23 - 1072.18 4.12% 5ปี 7เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
A+ (TRIS) 2.85% - 2.95% 1025.57 - 1029.46 3.35% 4ปี 2เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
A- (TRIS) 2.84% - 2.94% 1019.82 - 1022.57 3.50% 2ปี 10เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
A- (TRIS) 2.70% - 2.80% 1023.52 - 1025.53 3.30% 2ปี 1เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
AAA (TRIS) 2.29% - 2.39% 984.35 - 987.08 1.69% 2ปี 9เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
A- (TRIS) 2.18% - 2.28% 1017.71 - 1018.95 3.10% 1ปี 3เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. ทีพีไอ โพลีน
A- (TRIS) 3.57% - 3.67% 1036.54 - 1040.58 4.50% 4ปี 5เดือน ผู้ลงทุนทั่วไป

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
A+ (TRIS) 3.61% - 3.71% 1033.04 - 1039.81 4.18% 8ปี ผู้ลงทุนรายใหญ่

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต
A+ (TRIS) 3.61% - 3.71% 993.52 - 999.85 3.50% 7ปี 3เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
AAA(tha) (FITCH(THA)) 2.16% - 2.26% 1005.60 - 1007.07 2.61% 1ปี 5เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บจก. ไทยเบฟเวอเรจ
AA (TRIS) 2.95% - 3.05% 1060.51 - 1065.59 4.00% 5ปี 9เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
AA(tha) (FITCH(THA)) 2.46% - 2.56% 992.93 - 996.39 2.13% 3ปี 7เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
A- (TRIS) 3.58% - 3.68% 1035.56 - 1043.18 4.01% 9ปี 3เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. ทีพีไอ โพลีน
A- (TRIS) 3.15% - 3.25% 1017.55 - 1019.48 4.15% 2ปี ผู้ลงทุนทั่วไป

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
A+ (TRIS) 2.87% - 2.97% 1016.05 - 1019.79 3.40% 4ปี ผู้ลงทุนทั่วไป

บมจ. ไออาร์พีซี
A-(tha) (FITCH(THA)) 2.49% - 2.59% 1028.05 - 1030.22 3.50% 2ปี 3เดือน ผู้ลงทุนทั่วไป

บมจ. บ้านปู
A+ (TRIS) 2.11% - 2.21% 998.12 - 999.28 1.58% 1ปี 2เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
A- (TRIS) 2.61% - 2.71% 1005.73 - 1007.62 2.91% 1ปี 11เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
A (TRIS) 2.96% - 3.06% 964.18 - 968.69 2.16% 4ปี 9เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
A+ (TRIS) 3.04% - 3.14% 1013.58 - 1017.85 3.20% 4ปี 8เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
A- (TRIS) 3.26% - 3.36% 1019.73 - 1023.93 3.51% 4ปี 7เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

บมจ. ไออาร์พีซี
A-(tha) (FITCH(THA)) 3.14% - 3.24% 986.33 - 990.91 2.91% 4ปี 11เดือน ผู้ลงทุนรายใหญ่

Bond Services


บริการซื้อและขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย
พร้อมให้คุณเข้าถึงทุก “ โอกาส ”
การลงทุนในตราสารหนี้อย่างแท้จริง
“โอกาส” เข้าถึงการลงทุนตราสารหนี้ แบบไม่ต้องจองไม่ต้องรอ

ธนาคาร คัดสรรพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี หลากหลายให้เลือก ในทุกๆวัน

#หุ้นกู้ดีดีมีได้ทุกวัน

“โอกาส”เลือกลงทุนแบบง่ายๆ


ธนาคาร มีวิธีให้คุณซื้อหุ้นกู้ตลาดรองได้แบบง่ายๆ ผ่าน CIMB Thai digital Banking หรือทุกสาขาใกล้บ้าน

“โอกาส” ต่อยอดการลงทุนใหม่ๆ แบบไม่มีขีดจำกัด

ธนาคาร มีบริการรับซื้อพันธบัตรและหุ้นกู้*ก่อนครบกำหนด เพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ แบบไม่มีขีด จำกัดเงินทุน
 * เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

“โอกาส” ได้ลงทุนหุ้นกู้อย่างมั่นใจ


ธนาคาร มีทีมผู้เชี่ยวชาญและพนักงานแนะนำการลงทุนเรื่องหุ้นกู้พร้อมให้คำปรึกษาทุกวัน   

FAQ

เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนหุ้นกู้ตลาดรอง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นกู้ เพื่อทุกๆท่าน


ซื้อ-ขายหุ้นกู้ผ่านตลาดรอง กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดีอย่างไร

ตลาดแรก และ ตลาดรอง ต่างกันอย่างไร

ลูกค้าทุกคนสามารถซื้อหุ้นกู้ตลาดรอง ได้หรือไม่

ใครสามารถซื้อหุ้นกู้ตลาดรองได้บ้าง

คุณสมบัติของนักลงทุนในการซื้อหุ้นกู้ ที่เปิดขายเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่

จะลงทุนในตราสารหนี้ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

Credit Rating หมายความว่าอย่างไร

ใครเป็นผู้จัดทำ Credit Rating

ดอกเบี้ย (Coupon) และ ผลตอบแทน (Yield to Maturity) แตกต่างกันอย่างไร

Related ArticlesContact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth