สอบถามเพิ่มเติม X

Foreign Exchange Rate

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลต่างประเทศ


คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

ตอบสนองการทำธุรกรรมระหว่างประเทศของคุณ บริการรวดเร็วและค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม

ลดความเสี่ยงจากการผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่มีภาระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศสามารถทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เพิ่มตัวเลือกด้านการออมเงินและลงทุน ด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริการรับฝากเงินสกุลเงินต่างประเทศ และบริการซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ

คำเตือน
    ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Our Products

ECONOMIC HIGHLIGHT
ECONOMIC HIGHLIGHT
FAQ
เริ่มต้นทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้อย่างไร
ช่วงเวลาการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของธนาคาร
ช่องทางตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร
สกุลเงินที่ธนาคารเปิดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth