สอบถามเพิ่มเติม X

Insurance

ประกัน

คลิกเพื่อดูใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล
Our Products


ประกันโรคมะเร็ง ซีไอเอ็มบี ไทย แคนเซอร์ แคร์
จุดเด่น

เบี้ยคงที่ตลอดชีวิต ตรวจพบมะเร็ง จ่ายทันทีเต็มทุนประกัน 100%

เจอ จ่าย ไม่จบ ตรวจพบมะเร็ง รับเงินก้อน และ ยังมีค่ารักษาพยาบาลให้

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพอย่างง่าย


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ
ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
ผู้ที่กังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล
ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองโรคร้ายโดยเฉพาะ

Download File
ประกันอุบัติเหตุ ซีไอเอ็มบี ไทย พีเอ แคร์ พลัส
จุดเด่น

ชดเชยรายวันสูงสุด 1,000 บาท ต่อวัน กรณีพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ เมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย

คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชม. ทั่วโลก กรณีเสียชีวิต


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
ผู้ที่กังวลเรื่องการขาดรายได้

Download File
ประกันสุขภาพ ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลธ์ แคร์
จุดเด่น

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกินวงเงินเอาประกันภัย

ค่าห้องพักต่อวันสูง ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ
ผู้ที่กังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่สูง
ผู้ที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอ หรือต้องการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม

Download File
ประกันอัคคีภัย
จุดเด่น

คุ้มครองความเสียหายกรณีเกิดอัคคีภัย ลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ และ ภัยธรรมชาติอื่นๆ


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการปกป้องความเสียงของที่อยู่อาศัยอันเกิดจากอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

ประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ แคร์ ชั้น 1
จุดเด่น

คุ้มครองทั้งรถเราและรถคู่กรณี และ คุ้มครองแม้ไม่มีคู่กรณี

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง


เหมาะกับใคร
ผู้ที่มีรถและต้องการความคุ้มครองที่คลอบคลุม
ผู้ที่ใช้รถเป็นประจำ

Download File
ประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ แคร์ ชั้น 1 (เบี้ยเหมา)
จุดเด่น

คุ้มครองทั้งรถเราและรถคู่กรณี และ คุ้มครองแม้ไม่มีคู่กรณี

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก รับประกันรถอายุถึง 15 ปี

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง


เหมาะกับใคร
ผู้ที่มีรถกระบะ และ รถ SUV
ผู้ที่มีรถและต้องการความคุ้มครองที่คลอบคลุม
ผู้ที่ใช้รถเป็นประจำ

Download File
ประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ แคร์ 2+
จุดเด่น

คุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ เหมือนประกันรถประเภท 1

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยถูกลงแต่ยังได้รับความคุ้มครองใกล้เคียงประกันรถประเภท 1

Download File
ประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ แคร์ 3+
จุดเด่น

คุ้มครองกรณีเกิดบัติเหตุรถชนและมีคู่กรณีโดยจ่ายเบี้ยประกันถูกลง

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก รับประกันรถอายุถึง 20 ปี

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ใช้รถน้อย
ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเฉพาะการซ่อมรถรถและคู่กรณี
ผู้ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย

Download File
ประกันภัยทรัพย์สินภายในบ้าน ซีไอเอ็มบี ไทย โฮมแคร์
จุดเด่น

คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง อันเกิดจาก เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดภัย ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) เป็นต้น

คุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากน้ำท่วม

คุ้มครองหมวดการประกันภัยโจรกรรม หมวดการประกันภัยสำหรับเงิน หมวดการประกันภัยกระจก หมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และหมวดเงินชดเชยกรณีการเสียชีวิต ของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส และ/หรือบุตร


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการปกป้อง ความสูญเสีย หรือ เสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย
ผู้ที่มีประกันอัคคีภัยแต่ความคุ้มครองยังไม่ครอบคลุม

Download File
ประกันภัยสำหรับธุรกิจ ซีไอเอ็มบี ไทย
จุดเด่น

คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง อันเกิดจาก เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดภัย ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) เป็นต้น

ผู้เอาประกันสามารถเลือกทุนประกันภัยให้ตรงกับทรัพย์สินที่ต้องการได้

คุ้มครองหมวดการประกันภัยโจรกรรม หมวดการประกันภัยสำหรับเงิน หมวดการประกันภัยกระจก หมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และหมวดเงินชดเชยกรณีการเสียชีวิต ของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส และ/หรือบุตร


เหมาะกับใคร
ธุรกิจโรงงานผลิต โกดัง รับเหมาก่อสร้าง
ธุรกิจโรงแรม อาคารสานักงาน นิติบุคคลคอนโด

Download File
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ซีไอเอ็มบี ไทย
จุดเด่น

ช่วยเสริมสร้างขวัญกําลังใจของพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ มีประสทธิภาพ

ช่วยลดการดูแลบริหารค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและอุบัติเหตุของพนักงาน

สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้


กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ประกอบกิจการทุกประเภทที่มีพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

Download File
ประกันภัยรถยนต์ (แบบกลุ่ม) ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ แคร์
จุดเด่น

ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการให้กับธุรกิจ

การดูแลบริการกรมธรรม์รถแบบกลุ่มแก่ลูกค้าธุรกิจ ง่ายต่อการเคลม

สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้


เหมาะกับใคร
ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ที่มีรถใช้ในธุรกิจ ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป(สงวนสทธิ ในการพิจารณารับประกันกลุ่มรถบรรทุก 6 ล้อขึ้น ไป หรือ บรรทุก สารเคมีอันตราย
สามารถจัดการกรมธรรม์ที่จะครบกําหนดพร้อมระบุการต่ออายุประกันภัย และเบี้ยประกันภัยที่ต้องชําระ ทําให้ธุรกิจมีความสะดวก ประหยัดเวลา และ ลดต้นทุน เนื่องจากบริษัทฯ จะให้สวนลดกลุ่ม 10% จากอัตราเบี้ยประกันภัยสุทธิ

Download File
FAQ
ประกันโรคมะเร็งคืออะไร และ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
ประกันอุบัติเหตุคืออะไร และ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
การประกันสุขภาพคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่
ประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองครอบคลุมอะไรบ้าง
ประกันอัคคีภัยมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
ประกันรถยนต์ประเภท 1 คุ้มครองครอบคลุมอะไรบ้าง
ใครควรทำประกันรถยนต์ประเภท 1
ประกันรถยนต์ประเภท 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง มีความเหมือนและแตกต่างจากประกันรถยนต์ประเภท 1 อย่างไร และ ประเภท 3+ อย่างไร
นอกจากความคุ้มครองที่ได้จากการทำประกันรถยนต์ซีไอเอ็มบี ไทย ตามเงื่อนไขกรมธรรม์แล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์ อื่นๆ อีกหรือไม่
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth