สอบถามเพิ่มเติม X

Insurance

ประกัน

คลิกเพื่อดูใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประเภทนิติบุคคล
Our Products


ซีไอเอ็มบี ไทย การันตี รีเทิร์น 12/6
จุดเด่น

สมัครง่าย ไม่ต้องแถลงหรือตรวจสุขภาพ

เพิ่มมูลค่าของเงินอย่างคุ้มค่าในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 6 ปี

ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 12 ปี


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นวางแผนการเงินและสร้างวินัยทางการออม
ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันอนาคตที่ดีที่สุดของลูก
ผู้ทีต้องการเปลี่ยนเงินเก็บให้กลายเป็นเงินก้อนได้ง่ายๆ ออมง่าย จ่ายเบี้ยสบาย พร้อมรับความคุ้มครองตลอดสัญญา
ผู้ที่ต้องสร้างความมั่นคงให้กับรายได้ เพื่อต่อยอดเป้าหมายได้อย่างมั่นคง

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ท ไลฟ์ 16/7
จุดเด่น

วางแผนทางการเงินสำหรับบุตรเพื่อเป็นทุนการศึกษา

สร้างเงินก้อนได้ง่ายๆ แม้วัยเริ่มทำงาน

เปลี่ยนเงินเก็บให้กลายเป็นเงินก้อนได้ง่ายๆ จ่ายเบี้ยสบาย


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นวางแผนความมั่นคงทางการเงิน
ผู้ที่อยากเต็มที่กับชีวิต โดยไม่กังวลว่าจะกระทบกับเงินในอนาคต หรือออมไว้ใช้ยามเกษียณ

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย แฮปปี้ เซฟวิ่งส์ 15/5
จุดเด่น

สมัครง่าย ไม่ต้องแถลงหรือตรวจสุขภาพ

เพิ่มมูลค่าของเงินอย่างคุ้มค่าในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 5 ปี

ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 15 ปี


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการมีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต
ผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บ และได้รับความคุ้มครองชีวิต
ผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันภัยสั้น
ผู้ที่ต้องการรับเงินคืนทุกปี
ผู้ที่ไม่ต้องการตรวจสุขภาพ
ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย อีซี่ ไลฟ์ โพรเทคชั่น 20/8
จุดเด่น

วางแผนทางการเงินสำหรับบุตรเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ต่อยอดเป้าหมายได้อย่างมั่นคง

สร้างเงินก้อนได้ง่ายๆ แม้วัยเริ่มทำงาน


เหมาะกับใคร
เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการออมเงินในระยะเวลาพอเหมาะ รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณวางแผนออมเงินระยะพอดีพร้อมรับความคุ้มครองให้ทั้งคุณและคนที่รักได้อุ่นใจ
ตลอดช่วงการออม
เหมาะสำหรับท่าน ที่ต้องการวางแผนทางการเงินสำหรับบุตรเพื่อเป็นทุนการศึกษา สามารถต่อยอดเป้าหมายได้อย่างมันคง
เหมาะสำหรับลูกค้า ที่ต้องการสร้างเงินก้อนได้ง่ายๆ แม้ในวัยทำงาน โดยเปลี่ยนเงินเก็บให้กลายเป็น เงินก้อนได้ง่ายๆ จ่ายเบี้ยสบายๆ ช่วยให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย ไฮ เน็ท เวิร์ท 99/10
จุดเด่น

ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

คุ้มครองผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (Terminal Cancer) สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 99 ปี)


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันในชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว
ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็ง
ผู้ที่มีสินทรัพย์สูง เพื่อส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน
ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี
ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูง
เพื่อเป็นหลักประกันให้กับธุรกิจ

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย มรดกคุ้มทุน 90/7
จุดเด่น

รับความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี

รับเงินก้อน 100% เมื่อครบกำหนดสัญญา (ณ วันครบรอบกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี)

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย (คบ.2)


เหมาะกับใคร
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลประโยชน์ทางภาษี
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการวางแผนมรดกให้ลูกหลาน
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการทางเลือกในการจ่ายภาษีมรดก
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการคุ้มครองรายได้
กลุ่มลูกค้าที่แสดงความรัก ความรับผิดชอบต่อครอบครัว

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลท์พลัส
จุดเด่น

คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี

พร้อมด้วยความคุ้มครองเพิ่มเติมจากการประกันสุขภาพ รวมถึงความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน

สิทธิความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมจากการประกันสุขภาพวีไอพี


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี
ผู้ที่มีรายได้ไม่สูงมากและต้องการความคุ้มครองระยะยาว
ผู้ที่ต้องการเน้นความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ
ผู้ที่ต้องการใชสิ้ทธิหักลดหย่อนภาษี

Download File
ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ท เฮล์ท 80/80
จุดเด่น

รับความคุ้มครองระยะยาว ชำระเบี้ยประกันต่อเนื่องได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี

รับเงินผลประโยชน์จ่ายคืน ครบกำหนดสัญญา รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก* *โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ เบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย

รับผลประโยชน์เพิ่มเติม รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการเหมาจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ผู้ที่ต้องการไม่กำหนดวงเงินต่อครั้ง นับผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองแยกชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน
ผู้ที่ต้องการได้รับเงินชดเชยแม้เจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล
ผู้ที่ต้องการไม่ต้องสำรองจ่าย

Download File
FAQ
ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหรือไม่
หากในขณะที่ทำประกันไม่พบว่ามีโรคประจำตัว แต่ต่อมาตรวจพบเป็นโรคใดโรคหนึ่ง จะมีผลต่อการต่อสัญญาหรือไม่
ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพหรือไม่
ทำไมต้องตรวจสุขภาพหรือเปิดเผยข้อมูลสุขภาพ
เบี้ยประกันของแบบประกันชีวิตนี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ถึงกำหนดชำระวันไหน และมีเวลาในการชำระได้ถึงเมื่อใด
หากสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านช่องทางใด
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth