สอบถามเพิ่มเติม X

4 ขั้นตอนการดู Fact Sheet ก่อนลงทุนหุ้นกู้ จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 4 ขั้นตอนการดู Fact Sheet ก่อนลงทุนหุ้นกู้ จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

Fact Sheet หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป เป็นตัวช่วยสำคัญที่นักลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจ ก่อนตัดสินใจว่าควรลงทุนในหุ้นกู้นั้นหรือไม่ เพราะใน Fact Sheet จะมีการบอกข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ไว้สำหรับนักลงทุน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีทริคการอ่าน Fact Sheet ง่ายๆ เข้าใจได้ใน 4 ขั้นตอน

1. เรากำลังจะลงทุนในอะไร?

เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของหุ้นกู้ว่าบริษัทผู้ออกเป็นใคร ทำธุรกิจใดหุ้นกู้ที่จะลงทุนมีลักษณะอย่างไร มีอายุและอัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร มีหลักประกันหรือไม่ เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ รวมถึงเงินที่ระดมทุนได้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

2. หุ้นกู้นี้เหมาะกับใคร?

โดยดูจากระดับความเสี่ยง และเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ ซึ่งระดับความเสี่ยงนี้ ถูกพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ อายุคงเหลือ และความซับซ้อนของหุ้นกู้นั้นๆ

3. หุ้นกู้นี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่?

ดูได้จากความเสี่ยงสำคัญที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ และสิทธิของผู้ลงทุน

4. ผลงานในอดีต

ดูผลการดำเนินงานย้อนหลัง และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้

#โอกาสที่ไม่ต้องรอ
#หุ้นกู้ดีดีมีได้ทุกวัน
#CIMBTHAIBank

Tag :

Gallery
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth