สอบถามเพิ่มเติม X

COUPON VS YIELD 2 คำน่ารู้ เพื่อนซี้นักลงทุน COUPON VS YIELD 2 คำน่ารู้ เพื่อนซี้นักลงทุน

สำหรับ Coupon (อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ออกมีหน้าที่จ่ายให้กับนักลงทุน ตามกำหนดเวลาที่ได้สัญญาไว้ 
.
เช่น ลงทุนหุ้นกู้ 1,000,000 บาท Coupon (อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว) 4% ต่อปี จ่ายปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นทุกๆ 6 เดือน ผู้ออกก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 20,000 บาท ให้กับนักลงทุนจนกว่าหุ้นกู้นั้นจะครบกำหนด 
.
ดังนั้นไม่ว่านักลงทุนจะได้หุ้นกู้มาเมื่อไร หรือที่ราคาไหน ผู้ออกก็จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้เสมอ
.
ในขณะที่ Yield (อัตราผลตอบแทน) จะสะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่จะได้รับ โดยคำนวณจากเงินลงทุนของหุ้นกู้ที่นักลงทุนซื้อมาและถือจนครบกำหนดอายุ
.
โดยสรุปแล้วทั้ง Coupon (อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว) และ Yield (อัตราผลตอบแทน) ต่างก็มีความสำคัญและเป็นเพื่อนซี้ของนักลงทุน 
.
ซึ่งหากต้องการทราบกระแสเงินสดในอนาคต ก็ควรพิจารณาที่ Coupon (อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว) แต่หากต้องการเปรียบเทียบการลงทุนในพันธบัตร/หุ้นกู้แต่ละรุ่น หรือเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่น ก็ควรพิจารณาที่ Yield (อัตราผลตอบแทน)

#โอกาสที่ไม่ต้องรอ 
#หุ้นกู้ดีดีมีได้ทุกวัน
#CIMBTHAIBank

Tag :

Gallery
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth