สอบถามเพิ่มเติม X

ใบหุ้นกู้นี้ บอกอะไรบ้าง ? ใบหุ้นกู้นี้ บอกอะไรบ้าง ?

ใบหุ้นกู้ จะบอกข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรทราบ
ได้แก่

▪️ผู้ออกหุ้นกู้ 🏣 :  ชื่อบริษัทผู้ออกหุ้นกู้
▪️ชื่อหุ้นกู้ ✒️ :  นักลงทุนสามารถทราบข้อมูลเบื้องต้นได้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ มีประกัน/ไม่มีประกัน, ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ หรือมีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ
▪️วันที่ออกหุ้นกู้ 🗓:  วันออกหุ้นกู้นั้นๆ
▪️วันครบกำหนด🗓 :  วันที่ผู้ออกจะต้องจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้าย (ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุน
▪️อายุของหุ้นกู้ :  อายุของหุ้นกู้ โดยนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ จนถึงวันครบกำหนด
▪️ดอกเบี้ยหน้าตั๋ว และงวดของการจ่ายดอกเบี้ย :  อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ออกสัญญาจะจ่ายให้กับผู้ลงทุนตามงวดที่กำหนดตลอดอายุของหุ้นกู้นั้น ๆ โดยจำนวนงวดของการจ่ายดอกเบี้ยจะระบุเป็นต่อปี เช่น ชำระปีละ 2 ครั้ง หรือก็คือทุก 6 เดือน เป็นต้น
▪️เงินต้นที่ลงทุน(ตามหน้าตั๋ว) 💰 :  มูลค่าเงินต้นที่ผู้ออกสัญญาจะชำระคืนให้กับผู้ลงทุนเมื่อครบกำหนดอายุไถ่ถอน
▪️วันที่ออกใบหุ้นกู้ :  กรณีลงทุนตลาดแรก วันที่ออกใบหุ้นกู้คือวันที่ออกหุ้นกู้ ส่วนกรณีลงทุนตลาดรอง วันที่ออกใบหุ้นกู้คือวันที่นายทะเบียนออกใบหุ้นกู้ฉบับนี้ ให้กับผู้ถือหุ้นกู้

หรือนักลงทุนสามารถนำใบหุ้นกู้ที่มี มาฝากไว้กับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
เราพร้อมรับฝากทรัพย์สินของท่านอย่างมืออาชีพ และแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหว เปรียบเสมือนมีเลขาส่วนตัว

#โอกาสที่ไม่ต้องรอ 
#หุ้นกู้ดีดีมีได้ทุกวัน
#CIMBTHAIBank

Tag :

Gallery
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth