สอบถามเพิ่มเติม X

สัญลักษณ์ตราสารหนี้(Symbol) บอกอะไรมากกว่าที่คิด 💡 สัญลักษณ์ตราสารหนี้(Symbol) บอกอะไรมากกว่าที่คิด 💡

- ผู้ลงทุนสามารถใช้สัญลักษณ์ตราสารหนี้(Symbol) ในการสื่อสารกันได้อย่างชัดเจน ไม่สับสน
- ผู้ลงทุนสามารถนำสัญลักษณ์ตราสารหนี้(Symbol) ไปใช้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.thaibma.or.th
- ผู้ลงทุนสามารถทราบวันครบกำหนดจากสัญลักษณ์ตราสารหนี้(Symbol) ได้

📍 วิธีอ่านสัญลักษณ์ตราสารหนี้

XXXX คือ ชื่อย่อของประเภทพันธบัตรหรือบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ก็ให้ใช้ชื่อย่อเดียวกันกับที่ใช้อ้างอิงในหุ้นสามัญ

YY คือ ปีค.ศ. ที่ครบกำหนด

M คือ เดือนที่ครบกำหนด โดยม.ค.-ก.ย. ใช้เลข 1-9 ส่วน ต.ค.-ธ.ค. ใช้ตัวอักษร O, N, D ตามลำดับ

DD คือ วันที่ครบกำหนด ซึ่งมีเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้นอายุน้อยกว่า 1 ปี

A คือ แสดงความแตกต่างของตราสารหนี้ที่มีปีและเดือน (หรือวัน*) ครบกำหนดวันเดียวกัน โดยเรียงตามวันที่ออกตราสารหนี้ จาก A-Z
* ตราสารหนี้ระยะสั้นอายุน้อยกว่า 1 ปี

#โอกาสที่ไม่ต้องรอ
#หุ้นกู้ดีดีมีได้ทุกวัน
#CIMBTHAIBank

Tag :

Gallery
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth