สอบถามเพิ่มเติม X

XI Date คืออะไร สำคัญอย่างไรกับผู้ซื้อหุ้นกู้ ⁉️ XI Date คืออะไร สำคัญอย่างไรกับผู้ซื้อหุ้นกู้ ⁉️

XI Date คือวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งใครซื้อหุ้นกู้วันขึ้นเครื่องหมาย XI จะไม่ได้รับดอกเบี้ยในงวดนั้น
.
ในทางกลับกันนักลงทุนที่ถือหุ้นกู้นั้นอยู่ จะต้องถือหุ้นกู้เอาไว้จนกว่าจะถึงวันขึ้นเครื่องหมาย XI จึงจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในงวดนั้นๆ เช่นกัน
.
เพราะฉะนั้น นักลงทุนจึงควรทำความเข้าใจความหมายของเครื่องหมาย XI เพื่อรักษาผลประโยชน์ และไม่ให้เกิดการเสียโอกาสในการลงทุน ซึ่งสามารถตรวจสอบวัน XI Date ได้จาก www.thaibma.or.th

#โอกาสที่ไม่ต้องรอ
#หุ้นกู้ดีดีมีได้ทุกวัน
#CIMBTHAIBank

Tag :

Gallery
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth