สอบถามเพิ่มเติม X

เตรียมตัวอย่างไร ให้เกษียณสบาย เตรียมตัวอย่างไร ให้เกษียณสบาย
10 พ.ย. 2564
Education/Lifestyle

เตรียมตัวอย่างไร ให้เกษียณสบาย

รู้หรือไม่ว่าภายในปี 2031 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า คนไทยจำนวน 1 ใน 4 (หรือร้อยละ 25) จะมีอายุเกิน 60 ปี ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงดังนั้น การวางแผนเพื่อการเกษียณสำหรับคนไทยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก รวมถึงการให้ความรู้เพื่อให้คนไทยหันมารู้จักการออมเงินหรือการบริหารเงินยังไงให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วย

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีแรงงานในภาคเอกชนประมาณ 15 ล้านคน ในจำนวนนี้มีเพียง 18.8% หรือ 2.9 ล้านคนเท่านั้นที่มีการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) นอกจากนี้ ในจำนวนผู้เกษียณอายุในแต่ละปี มีเพียง 20.8% ที่สะสมเงินได้ถึง 3 ล้านบาท ซึ่งจะมีความสามารถในการใช้จ่ายอยู่ที่เดือนละ 12,500 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี และ 90% ของผู้เกษียณอายุเลือกที่จะนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แทนที่จะลงทุนต่อไปเรื่อยๆ

ทางเพจ Wealth Advisory โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จึงขอแนะนำระบบการออมภาคสมัครใจเพิ่มเติม ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อเป็นทางเลือกให้คนไทยได้ออมเงินแบบสมัครใจ โดย RMF (Retirement Mutual Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมที่ส่งเสริมการออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสารหนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนดัชนี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือจะเป็นทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ก็ได้ ทำให้คุณมีความยืดหยุ่น เพราะสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนได้หลากหลายประเภทตามระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้

กองทุน RMF แนะนำกองทุน KFGGRMF, ONE-UGERMF-A และ PRINCIPAL APDIRMF กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGGRMF) และ กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป ONE-UGERMF-A ลงทุนในกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund

หากเรามีหุ้นทั่วโลกที่เน้นสหรัฐและยุโรปอยู่ในพอร์ตแล้ว ก็อยากจะแนะนำให้กระจายการลงทุนในกลุ่มหุ้นเอเชียที่เป็นตลาดเกิดใหม่บ้าง โดยกองทุนที่น่าสนใจคือ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL APDIRMF) ลงทุนในกองทุนหลัก Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ได้ Morningstar 4 ดาว นโยบายการลงทุน เน้นสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะกลางถึงยาว โดยมีระดับความเสี่ยงระดับ 6 และมีหุ้น 10 ตัวแรกประกอบด้วย Taiwan Semiconductor, Reliance Industries, Samsung Electronics, Tencent, LG Chem, Techtronic, Li Ning, AIA Group, HDFC Bank และ Hong Kong Exchange & Clearing ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 19.05% ต่อปี, ย้อนหลัง 3 ปี 9.92%ต่อปี และ ย้อนหลัง 5 ปี 10.61% ต่อปี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564 ให้ข้อมูลรายละเอียดกองทุน RMF โดย คุณพิชัย ยอดพฤติการ, CFP® Investment Strategy ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

คำเตือน:
- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต และผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

สามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการลงทุน หรือ ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร. 02 626 7777 หรืออีกช่องทางในการติดต่อผ่าน LINE Official Account CIMB Thai Wealth & Preferred คลิก LINE Official Account

Source: https://www.prachachat.net https://www.thairath.co.th https://www.set.or.th https://www.theedgemarkets.com https://www.mercer.com
#ลงทุนอะไรดี #WealthAdvisory #CIMBTHAIBANK

Tag :


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth