วางแผนเกษียณอายุ
อายุปัจจุบัน
ปี
อายุที่ต้องการเกษียณ
ปี
ประมาณการอายุขัย
ปี
ช่วงก่อนเกษียณอายุ
เงินเดือนปัจจุบัน *
บาท/เดือน
ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน
บาท
เงินสะสมเพื่อการเกษียณที่มีตอนนี้
บาท
อัตราผลตอบแทนสำหรับเงินออมเพื่อการเกษียณ - เงินลงทุนก่อนเกษียณ *
% ต่อปี
รูปแบบการออม

ช่วงหลังเกษียณอายุ
ต้องการใช้เงินเดือนละ *
บาท
เงินที่ต้องการเหลือไว้เป็นมรดก *
บาท
อัตราผลตอบแทนสำหรับเงินออมเพื่อการเกษียณ - เงินลงทุนหลังเกษียณ *
% ต่อปี
Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth