สอบถามเพิ่มเติม X

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยสถาบันการเงินไทยแห่งแรกที่คว้ารางวัล
‘AsiaRisk Awards 2020 Winner:Thailand house of the year’
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยสถาบันการเงินไทยแห่งแรกที่คว้ารางวัล
‘AsiaRisk Awards 2020 Winner:Thailand house of the year’
24 พ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ธุรกิจบริหารเงิน (Treasury & Markets) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำทีมโดย เพา จาตกานนท์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ภูดินันท์ เศรษฐนันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์การเงิน และสมชาย ยงกฤตยา (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับรางวัล ‘Asia Risk Awards 2020 Winner : Thailand house of the year’ จัดโดย Asia Risk Magazine รางวัลนี้มอบให้สถาบันเงินที่แสดงความสามารถในการนำตราสารอนุพันธ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตลาดการเงิน และการบริหารความเสี่ยง และการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด ควบคู่ไปกับแสดงความพร้อมของระบบงานการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นสถาบันการเงินไทยแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคาร และสถาบันการเงินของไทย ในการคว้ารางวัลอันมีชื่อเสียงที่สุดสำหรับ องค์กร และบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับตลาดอนุพันธ์ของเอเชียและการบริหารความเสี่ยง

จากซ้ายไปขวา
1. เสริมศักดิ์ อ่อนสมา ผู้บริหารพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์
2. ภูดินันท์ เศรษฐนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์การเงิน
3. เพา จาตกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน
4. ศรินทร สุรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดผลิตภัณฑ์การเงิน
5. สมชาย ยงกฤตยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความเสี่ยงด้านตลาด



Tag :


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth