สอบถามเพิ่มเติม X

CIMB Thai เปิดตัวผลิตภัณฑ์ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง “Maxi Flexi ESG” คุ้มครองเงินต้น 100% ผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.25% - 0.75% ต่อปี* เสริมสร้างความมั่งคั่งในทุกสภาวะตลาดอย่างมีธรรมาภิบาล กับโอกาสการลงทุนระดับโลกด้วยสกุลเงินดอลลาร์ CIMB Thai เปิดตัวผลิตภัณฑ์ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง “Maxi Flexi ESG” คุ้มครองเงินต้น 100% ผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.25% - 0.75% ต่อปี* เสริมสร้างความมั่งคั่งในทุกสภาวะตลาดอย่างมีธรรมาภิบาล กับโอกาสการลงทุนระดับโลกด้วยสกุลเงินดอลลาร์
18 พ.ค. 2565
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า Maxi Flexi ESG เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อายุ 3 ปี อ้างอิงกับดัชนี Citi FlexiBeta ESG USD VT5 เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง 3-6% ต่อปี ลูกค้าสามารถลงทุนได้ทั้งสกุลเงินบาท* และดอลลาร์สหรัฐ เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเน้นลงทุนในตราสารทุนและพันธบัตรรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ ESG ปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างมีวินัยอัตโนมัติ รับผลตอบแทนขั้นต่ำสม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด คุ้มครองเงินต้น 100% โดยธนาคาร โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่

ตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ธนาคารมุ่งเน้นการลงทุนที่สนับสนุนแนวคิด และมีความเกี่ยวข้องกับ ESG (Environmental, Social, and Governance) ท่ามกลางสภาวะตลาดการลงทุนที่ผันผวนในปัจจุบัน สนับสนุนความมั่งคั่งที่สะสมให้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและมั่นใจได้ว่าเงินที่ลงทุนไปได้ใช้ไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล โดยเงินต้นที่ลงทุนไปยังคงอยู่ครบ ทั้งยังได้สนับสนุนให้เกิดสิ่งดีๆและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เรียกว่าเป็นการลงทุนที่ ‘สบายใจ’ โดยกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ ( High Net Worth) เป็นกลุ่มปิรามิดทางสังคม หากช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและการลงทุนที่ยั่งยืนก็นับได้ว่า ความมั่งคั่งที่มีนั้น ได้ช่วยสร้างความแข็งแรงและนำทางผู้อื่นให้ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติและโลกนี้ให้สวยงามและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ภูดินันท์ เศรษฐนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงิน ผู้บริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์การเงินและที่ปรึกษา Equity Derivatives ธุรกิจบริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่ และผู้บริหารการขายลูกค้าบุคคลธนกิจบริหารช่องทางการขายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เสริมว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ตลาดการลงทุนมีความผันผวนสูง ทำให้การลงทุนที่ได้รับความสนใจสูงขึ้นคือ ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองเงินต้น ถือครองไว้ได้อย่างสบายใจ มีผลตอบแทนที่แน่นอนแม้ยามตลาดผันผวน สอดคล้องกับการลงทุนใน Maxi Flexi ESG ซึ่งเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ ที่มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ อย่างมีวินัยภายใต้กลยุทธ์การบริหารที่โดดเด่นแบบ Rule-based Framework เข้าถึงสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งพันธบัตรและหุ้น นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของดัชนี (Index) เองตลอดเวลา อีกทั้งยังมีผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นของดัชนี Citi FlexiBeta ESG USD VT5 ซึ่ง Exclusive มีเฉพาะที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น อีกทั้งการอ่อนค่าของเงินบาทถือได้ว่าเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่อยู่ในรูปเงินสกุลดอลลาร์ เพราะนอกจากจะได้ผลตอบแทนบนสินทรัพย์ลงทุนแล้ว ยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนอีกต่อจากอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดว่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงต่อเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์

ตัวอย่างตราสารทุนที่ลงทุนในพอร์ต ได้แก่ หุ้นบริษัท ASML Holding ที่ได้รับ ESG score 69/100, หุ้นบริษัท Visa ที่ได้รับ ESG score 63/100, หุ้นบริษัท Walt Disney ที่ได้รับ ESG score 55/100 จาก Arabesque

ลูกค้าสามารถลงทุนมั่นใจที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย การันตีด้วยรางวัล Best Bank for Investment Solutions และรางวัลอื่นๆรวม 34 รางวัล 8 ปีซ้อน จาก The Asset Triple A

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเงื่อนไขการลงทุนได้ที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ทุกสาขา หรือ โทร 02-638-8277
คำเตือน หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูง มีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง ทำความเข้าใจ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

Tag :

Gallery
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth