สอบถามเพิ่มเติม X

Offshore Product

ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเทศ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ นักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่า และเพื่อลดความเสี่ยงในการถือเงินสกุลเพียงสกุลเดียว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งให้สูงยิ่งขึ้น

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เลือกคัดสรรบริษัทชั้นนำระดับโลกเพื่อ เพิ่มโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศได้หลากหลาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างรูปแบบการลงทุนอย่างที่ไร้ขีดจำกัด และเพื่อสิทธิประโยชน์ที่สูงสุดของคุณ

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

Offshore Bond
หุ้นกู้ต่างประเทศ

บริการซื้อ – ขายไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้จากบริษัทชั้นนำของโลก หรือพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ

Offshore ELN
ตราสารอนุพันธ์สกุลเงินต่างประเทศ

บริการซื้อ – ขายหุ้นกู้อนุพันธ์ในต่างประเทศเพื่อตอบโจทย์การลงทุนของท่าน

คำเตือน
  • การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือหลักทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ มีความเสี่ยงในเรื่องเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหลักทรัพย์กับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(หลักทรัพย์) เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงข้อจำกัดการโอนอื่นใดของหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ก่อนตัดสินใจลงทุน
Our Products

Offshore Equity-Linked Note
Offshore Equity-Linked Note

หุ้นกู้ต่างประเทศที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิง“หลักทรัพย์ต่างประเทศ”เป็นการกระจายการลงทุนไบในต่างประเทศ ต่างอุตสาหกรรม ที่สามารถสร้างผลตอบแทนรายเดือนในรูปแบบดอกเบี้ยFAQ
สนใจอยากลงทุนในหุ้นกู้โดยตรง สามารถลงทุนอย่างไรได้บ้าง ?
หุ้นกู้ตลาดแรกและตลาดรอง ต่างกันอย่างไร ?
สนใจอยากลงทุนในหุ้นกู้โดยตรง สามารถลงทุนอย่างไรได้บ้าง ?
หุ้นกู้ตลาดแรกและตลาดรอง ต่างกันอย่างไร ?
สนใจอยากลงทุนในหุ้นกู้โดยตรง สามารถลงทุนอย่างไรได้บ้าง ?
หุ้นกู้ตลาดแรกและตลาดรอง ต่างกันอย่างไร ?
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth