สอบถามเพิ่มเติม X

Foreign Exchange Rate

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลต่างประเทศ


คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

ตอบสนองการทำธุรกรรมระหว่างประเทศของคุณ บริการรวดเร็วและค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม

ลดความเสี่ยงจากการผันผวน ของ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่มีภาระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศสามารถทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เพิ่มตัวเลือกด้านการออมเงินและลงทุน ด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริการรับฝากเงินสกุลเงินต่างประเทศ และบริการซื้อขายตราสารหนี้ต่างประเทศ

คำเตือน
    ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
Our Products

บัญชีเงินฝากประจำ US Dollar
บัญชีเงินฝากประจำ US Dollar

เงื่อนไข
-สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ (สกุลเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำ) และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สกุลเงินบาทของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ณ วันเปิดบัญชี
-ฝากขั้นต่ำครั้งละ 2,000 US Dollar
-บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฏหมายควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน
-สำหรับธุรกรรมตั้งแต่ 1 ก.ค. -30 ก.ย. 66

คำเตือน : การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้น ให้ถือเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด การฝากเงินในบัญชีเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Foreign Currency Deposit Account
Foreign Currency Deposit Account
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ทางเลือกใหม่ในการออมเงิน และตัวช่วยสำหรับการบริหารความเสี่ยงจากธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์
การออมเงินสกุลเงินต่างประเทศบริการรับฝากเงินสกุลเงินต่างประเทศ สูงถึง 7 สกุลเงิน

ลดความเสี่ยงจากการผันผวน ของ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่มีภาระค่าใช้จ่ายในต่างประเทศสามารถทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง(FX Hedging) จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

สะดวกและปลอดภัยสามารถฝาก-ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถโอนเงินได้อย่างสะดวก และ ปลอดภัย

การเปิดใช้บริการ
ช่องทางการเปิดใช้บริการ

ติดต่อสาขา CIMB THAI หรือ ผู้ดูแลการลงทุนของท่านแจ้งเปิด “บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ”

เอกสารเบื้องต้นเพื่อเปิดใช้บริการ

สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าและหลัง

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเปิดใช้บริการ

บัญชีออมทรัพย์และ/หรือบัญชีฝากประจำสกุลเงินต่างประเทศ

เงื่อนไขการเปิดบริการ
1. สัญชาติไทย
2. มิได้เปิดบัญชีร่วม

ระยะเวลาการเปิดบัญชี
ภายใน 1 วันทำการ

Cutoff Timeการเปิดใช้บริการ
Cut off time 15:00 น.
FAQ
สกุลเงินตราต่างประเทศ ที่ธนาคารเปิดให้บริการรับฝาก
เอกสารการเปิดบัญชีเงินฝากที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
มูลค่าเงินฝากขั้นต่ำสำหรับบัญชีเงินฝากที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ
การคำนวณภาษีของดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินฝากที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ช่วงเวลาการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของธนาคาร
Related Articles


Contact

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ

เลือกรับสิทธิประโยชน์
ด้านไลฟ์สไตล์
myPreferred

ซื้อ-ลงทุน จองซื้อหุ้นกู้ CIMB THAI Digital Banking

แชทกับเรา @CIMBTHAIWealth